Skip to content →

[BALANCE] Thay đổi chính sách rút tiền còn 200.000đ

 Từ ngày 20/03/2017, Putatu thay thay đổi chính sách rút tiền giảm mức rút tối thiểu xuống còn 200.000đ nhằm tạo điều kiện cho người dùng có thể rút tiền nhanh chóng hơn.

Theo đó, khi số dư tài khoản từ 200.000đ người dùng có thể thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng (cần phải nhập đầy đủ thông tin ngân hàng trước) thay vì mức 500.000đ như trước đây. Đồng thời số tiền thưởng sẽ không được cộng vào số dư khả dụng để tính vào số dư có thể rút. Tiền thưởng chỉ có thể rút khi số tiền hoàn lại có từ 200.000đ trở lên.

VD:

  • Bạn có 200.000đ hoàn lại và 250.000đ thưởng, số dư của bạn sẽ là 200.000đ (không tính tiền thưởng), bạn có thể yêu cầu rút tiền, số tiền bạn rút sẽ là 200.000đ + 250.000đ = 450.000đ.
  • Bạn có 100.000đ hoàn lại và 250.000đ thưởng, số dư của bạn sẽ là 100.000đ (không tính tiền thưởng), bạn không thể yêu cầu rút tiền.

Số tiền thưởng chỉ được rút khi số tiền hoàn lại đủ hạn mức rút tiền là 200.000đ.

<< Quay lại Putatu.Com

Published in Tin tức

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *